Online Training Course: TOEIC Bridge Preparation Course (Reading Skills) – Batch II

Online Training Course: TOEIC Bridge Preparation Course (Reading Skills) – Batch II
Speaker: M.L. Thanisa Choombala
Date: 31 October 2020
Time: 13:00 – 15:00 hrs. (Bangkok time)
For more information please visit https://www.extension.ait.ac.th/course/1105
Or send your inquiry to:
Ms. Parichad Nuntavong
Program Coordinator
AIT Extension, AIT
Tel: +66 2 524 5224

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp