Lễ tốt nghiệp AIT lần thứ 130!

Lễ tốt nghiệp lần thứ 130 của AIT sẽ diễn ra vào ngày 14/12/2018 từ 09:00 – 12:00 tại Trung tâm hội nghị AIT, khán phòng Robert B Banks, Băng Cốc, Thái Lan.

Chi tiết về chương trình, xin xem tại đây.

Xem trực tiếp tại links này: https://apps.ait.ac.th/graduation/live/

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp