LC Việt Nam tiếp tục Xây dựng năng lực đánh giá tác động môi trường và xã hội cho Việt Nam và các nước trong khu vực

Sau chuỗi các khóa học về Bảo vệ Môi trường và Xã hội được tổ chức thành công vào năm 2016 và đầu năm 2017, hai khóa học khác, một về Nguyên tắc Đánh giá Tác động Môi trường (PEIAR) và một khóa khác về Tái định cư bắt buộc (IR), đã được phát triển và thực hiện tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2017 bởi (LC). Hai khóa học đã được đánh giá cao bởi các học viên tham gia và giảng viên.

Các khóa học được thiết kế cho nhân viên môi trường và xã hội và tư vấn của các dự án được tài trợ. Có mười bốn (14) người tham gia khóa học PEIAR từ 18-21 tháng 9 và mười hai (12) người tham gia khóa IR từ 21 – 23 tháng 9 năm 2017. Họ là các chuyên gia về tái định cư và môi trường đến từ các quốc gia khác nhau bao gồm Kenya, Indonesia, Myanmar và Việt Nam. Đặc biệt, để góp phần củng cố hệ thống bảo vệ quốc gia, LC cấp học bổng cho khóa học PEIAR cho các chuyên gia môi trường của các cơ quan chính phủ và trường đại học liên quan, bao gồm Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường, Bộ Đánh giá Môi trường và Đánh giá Tác động, Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai và Phòng Chính sách và Thực tiễn (VEA / MONRE), Đại học Giao thông vận tải, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (VIGMR / MONRE), Đại học Khoa học và Khai thác Hà Nội, và Đại học Khoa học Hà Nội và Công nghệ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong các khóa học này, các giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn, cung cấp thông tin và hướng dẫn, tạo điều kiện cho sự tương tác giữa những người tham gia thực hiện các bài tập và tham gia thảo luận nhóm. Mỗi lớp được chia thành hai nhóm. Trưởng nhóm được thay đổi trong mỗi bài tập. Họ cũng lần lượt báo cáo kết quả làm việc nhóm. Phương pháp học tập này giúp người tham gia không chỉ thu thập được kiến ​​thức và kỹ năng về Đánh giá IR và EIA từ giảng viên và những người tham gia khác mà còn cải thiện các kỹ năng mềm khác như tạo điều kiện thảo luận nhóm nhỏ, thuyết trình, ghi chú kỹ năng và các kỹ năng giao tiếp khác. Những người tham gia đánh giá cao phương pháp học tập cho phép họ học tích cực hơn và hiệu quả hơn. Hầu hết tất cả những người tham gia đều tham gia khóa học, đáp ứng các yêu cầu của khóa học và đủ điều kiện để nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Nhìn chung, thiết kế và cấu trúc khóa học hấp dẫn, phương pháp học tập tương tác, sự tham gia tích cực của người tham gia và sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của đội ngũ đào tạo là những yếu tố chính cho sự thành công lớn của chương trình đào tạo.

 

Đáp ứng nhu cầu của các học viên môi trường trong khu vực, vào tháng 11, LC tiếp tục tổ chức các khóa học sau: i) ES03 – Quản lý môi trường hiệu quả trong xây dựng bằng tiếng Anh (15-17 tháng 11 năm 2017); ii) ES03 – Quản lý môi trường hiệu quả trong xây dựng bằng tiếng Việt (20-22 tháng 11 năm 2017); iii) Tái định cư bắt buộc bằng tiếng Việt (23-25 ​​tháng 9 năm 2017).

Để biết thêm thông tin về các khóa học sắp tới của LC, xin vui lòng liên hệ với chị Phạm Thị Thanh Thủy qua số điện thoại di động: +84 983437728; hoặc Email: pthuy@aitcv.ac.vn

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp