Chuyên ngành kinh doanh và quản trị

Tiến sĩ Roger Levermore

Trưởng Khoa Kinh Doanh và Quản Trị - Phó Giáo sư Thực hành Quản lý

TS. Yuosre Badir

Chương trình Tiến sĩ (Ph.D & DBA)

Phó Giáo sư Công nghệ và Quản lý Đổi mới

TS. Vimolwan Yukongdi

Chương trình MBA

Phó Giáo sư về Hành vi Tổ chức và Lãnh đạo

TS. Sundar Venkatesh

Chương trình Thạc sĩ Chuyên nghiệp

Thỉnh giảng Khoa Tài chính Kế toán

Mr. Thomas R.M. Bain

Thỉnh giảng Khoa Tài chính, Thị trường Vốn

Mr. Vincenzo Carrieri

Giảng viên hỗ trợ về Tiếp thị kỹ thuật số, Tiếp thị tiêu dùng

TS. Supasith Chonglerttham

Giảng viên hỗ trợ về Tài chính Doanh nghiệp, Quản trị Doanh nghiệp, Tài chính Quốc tế, Phái sinh

Ms. Paige Dobkin

Thỉnh giảng Khoa Phát triển Cá nhân

Mr.Neil Doncaster

Giảng viên hỗ trợ trong việc quản lý khủng hoảng và ra quyết định đầy áp lực

Mr. Tim Edmunds

Trợ giảng trong chuyển đổi tinh gọn, thay đổi chuyển đổi hàng đầu, giải quyết vấn đề

TS. Tobias Endress

Trợ lý Giáo sư về Rủi ro và Ra quyết định: Tư duy phản biện và Giải quyết vấn đề; Tài chánh; Thay đổi cách quản lý

Mr.Larry Franklin

Thỉnh giảng Khoa Đầu tư, Đầu tư mạo hiểm, Ngân hàng Đầu tư

TS. Alicia Garcia-Herrero

Giảng viên hỗ trợ về kinh tế quản lý

TS. Christopher Garnier

Khoa liên kết trong Lãnh đạo và Công bằng

Mr. Sam Hanna

Khoa liên kết trong Quản lý điều hành

Ms. Stacey Huang

Giảng viên hỗ trợ về Quản lý thay đổi, Tư duy nhanh nhẹn cho Chuyển đổi kỹ thuật số

Mr. Ville Kulmala

Giảng viên hỗ trợ trong Quản lý dữ liệu toàn cầu

TS. Prashant Kumar

Giảng viên hỗ trợ về Tiếp thị, Tiếp thị Xanh, Công nghiệp 4.0

 

Mr. Chris Lobello

Giảng viên hỗ trợ về Tài chính Định lượng, Tài chính Hành vi, Nghiên cứu Công bằng

Mr. Andrew Macintosh

Giảng viên hỗ trợ về Kinh tế, Mua bán và Sáp nhập và Quản lý đầu tư

Mr. Duke Malan

Giảng viên hỗ trợ trong Đầu tư mạo hiểm, Thương mại Á-Phi, Kinh tế Sáng tạo và Truyền thông tiếp thị chiến lược

TS. Alan O’Niell

Giảng viên hỗ trợ trong Nghiên cứu tổ chức, Thiết kế và Thực hiện quản lý thay đổi

Mr. Kevin Pereira

Giảng viên hỗ trợ về Trí tuệ nhân tạo (AI), Chiến lược, Đầu tư

Mr. Benjamin Quinlan

Giảng viên hỗ trợ về FinTech, Phân tích dữ liệu lớn và Kể chuyện thông qua dữ liệu

TS. Lakeesha K. Ransom

Giảng viên hỗ trợ về Chiến lược, Khởi nghiệp

TS. Vatcharapol Sukhotu

Giảng viên hỗ trợ trong Quản lý vận hành, Quản lý chuỗi cung ứng

Mr. Lance Tanaka

Giảng viên hỗ trợ trong Quản lý điều hành

TS. Gerard Tocquer

Giảng viên hỗ trợ về Tiếp thị Dịch vụ, Quản lý Thương hiệu Chiến lược

GS. Jeffrey Towson

Thỉnh giảng Khoa Kỹ thuật số Trung Quốc, Châu Á

TS. Kritsadarat Wattanasuwan

Thỉnh giảng Khoa Tiếp thị, Hành vi Người tiêu dùng

Ms. Jarunee Wonglimpiyarat

Giảng viên hỗ trợ về Chính sách và Quản lý công nghệ

TS. Willi Zimmermann

Giảng viên hỗ trợ về Truyền thông cho Quản lý Kinh doanh, Trách nhiệm Xã hội và Đạo đức của Doanh nghiệp

Đăng ký nhận tư vấn