ISO 45001 new safety standard and it’s applicable in construction by Mr. Wiboon Tachapaisalkul

In 17th June 2018, the next seminar in “MPM Seminar Series” will be organized. The guest speaker will be Mr. Wiboon Tachapaisalkul. The seminar topic: “ISO 45001 new safety standard and it’s applicable in construction”.

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp