Invitation letter to register for the course “Effective environmental management during construction” and Involuntary Resettlement” in HCMC (Vietnamese, Nov 2017)

For course registration, please email your registration request to Ms. Lan Anh at anhdtl@aitcv.ac.vn, tel: +84 915 304 555. The deadline for registration is 30 Oct, 2017.

 

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp