Hội thảo tập huấn về Mua sắm công bền vững và Nhãn sinh thái

Ngày 20-22 tháng 9 năm 2017 – Hội thảo tập huấn về Mua sắm công bền vững và Nhãn sinh thái được tổ chức bởi Cục quản lý môi trường Việt Nam (VEA) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AIT-VN). Tham gia hội nghị là các nhân viên phụ trách mua sắm công của các sở và cơ quan công cộng, các công ty / doanh nghiệp nhà nước và các nhà cung cấp hàng hóa.

Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái” (SPPEL) do Liên minh Châu Âu tài trợ thông qua Môi trường Liên Hợp Quốc. Mục tiêu của dự án là kích thích cung và cầu các sản phẩm bền vững bằng sự kết hợp giữa mua sắm sinh thái và mua sắm công bền vững (SPP).

Tại phần đầu tiên của hội nghị, Tiến sĩ Hoàng Văn Thục – Phó Tổng Giám đốc VEA và Tiến sĩ Fredric W. Swierczek – Giám đốc AIT-VN đã có bài phát biểu khai mạc. Tiến sĩ Hoàng Văn Thục nhấn mạnh tầm quan trọng của SPP và kinh tế học trong con đường thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất bền vững ở Việt Nam. Đây cũng là mục tiêu chính của 17 Mục tiêu phát triển bền vững do Liên hợp quốc công bố mà Việt Nam đã cam kết thực hiện. Tiến sĩ Thục bày tỏ tin tưởng rằng hội nghị sẽ góp phần vào nỗ lực và hợp tác để thúc đẩy SPP tại Việt Nam cũng như nâng cao hiệu quả của chương trình Dán nhãn sinh thái Việt Nam.

Trong ba ngày, hội nghị cung cấp ba nội dung chính: (1) Kiến thức về phát triển bền vững và Mua sắm công, Mua sắm công bền vững (SPP) và Nhãn sinh thái, vai trò của Nhãn sinh thái trong việc thúc đẩy tiêu thụ và sản xuất sản phẩm bền vững tại Việt Nam; (2) Tiếp cận SPP và triển khai SPP, liên kết giữa SPP và Nhãn sinh thái để tích hợp các tiêu chí về tính bền vững và định hướng sinh thái vào thủ tục mua sắm công và hợp lý hóa nó; (3) Nghiên cứu trường hợp, thực tiễn tốt nhất và bài học kinh nghiệm về SPP và Nhãn sinh thái trên toàn thế giới và từ Việt Nam.

Chủ trì hội nghị có Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Hòa – Phó Giám đốc AIT-VN, Ông Nguyễn Đức Trung – Chuyên gia phát triển công cụ SPP. Ngoài ra, hội nghị còn có hai diễn giả khách mời là bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Pháp chế và Chính sách và Bà Trịnh Hương đến từ Văn phòng Nhãn Xanh Việt Nam.

 

 

 

 

Tham gia hội nghị là các nhân viên phụ trách mua sắm công của các Bộ, các đại lý công, công ty/ doanh nghiệp nhà nước và giảng viên về đấu thầu và mua sắm.

Việt Nam đang trên con đường phát triển khung chính sách để hỗ trợ chuyển đổi sang mua sắm công bền vững, do đó hội nghị đã đưa ra một cách tiếp cận hiện đại, góp phần nâng cao năng lực tích hợp các tiêu chí bền vững vào thủ tục mua sắm / đấu thầu công cộng cũng như năng lực của các nhà cung cấp hàng hóa để có được chứng nhận của Nhãn xanh Việt Nam.

Hội nghị sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến 20 tháng 10 năm 2017.

 

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp