GO-VN đã hoàn thành đào tạo 20 kiểm toán viên cho giai đoạn triển khai toàn diện

25-27/8/2017 – Dự án Văn phòng Xanh Việt Nam (GO-VN) đã triển khai thành công đào tạo 20 kiểm toán viên GO và giới thiệu bộ công cụ đánh giá Văn phòng Xanh (GO).  

Tham gia khóa đào tạo là những ứng viên xuất sắc trên toàn quốc, có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực môi trường, kiểm toán môi trường và các lĩnh vực có liên quan khác.

Nội dung đào tạo tập trung vào phương pháp GO-VN và bộ công cụ đánh giá 5 cơ sở của dự án. Cách tiếp cận là thực hiện xanh hóa văn phòng dựa trên 5 lĩnh vực tiêu thụ chính là Điện, Nước, Giấy, Vật tư văn phòng và Quản lý chất thải thông qua các thay đổi theo hướng bền vững và triển khai chương trình văn phòng xanh.

Theo đó, các kiểm toán viên sẽ sử dụng bộ công cụ đánh giá GO-VN để tạo ra đường cơ sở tiêu dùng trước khi có sự can thiệp của GO-VN và để đánh giá quá trình xanh của các văn phòng tham gia sau khi đào tạo và sáng kiến ​​GO-VN. Đây là điểm khác biệt của phương pháp GO-VN so với các tiêu chuẩn khác như ISO, Công trình xanh….

Để có được những người tham gia học bộ công cụ, ông Hoàng Thanh Hà, nhân viên kỹ thuật của dự án GO-VN đã tham gia thực hiện đào tạo bằng các phương pháp tiếp cận học tập, làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm.

Bên cạnh đó, ông Mai Hữu Tuyền là Giám đốc Chứng nhận/ Kiểm toán viên cao cấp của Văn phòng Veritas Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán hệ thống của mình trong 15 năm qua.

Mục tiêu là một kiểm toán viên GO-VN sẽ đóng vai trò là nhà tư vấn về mức độ phát thải GHG của các sáng kiến ​​GO để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn Dự án; đồng thời là một kiểm toán viên để đánh giá mức độ xanh là cơ sở để có được chứng chỉ GO-VN.

Thông qua việc đào tạo, dự án đã nhận được rất nhiều phản hồi về bộ công cụ, đây sẽ là nguồn tài nguyên quý giá để hoàn thiện và triển khai toàn diện.

Giai đoạn triển khai toàn diện sẽ bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018 và tiếp theo là giai đoạn đánh giá sẽ được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2018.

Để đăng ký văn phòng xanh Việt Nam, vui lòng đọc thêm tại đâyhttp://green-inno.vn/vi/tuyen-chon-van-phong-thuc-hien-van-phong-xanh/

Nhận tư vấn 

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chỉ dành cho 50 ứng viên đăng ký sớm nhất. Để lại thông tin để giữ học bổng
Địa điểm học phù hợp