Cựu học viên AIT

Cựu học viên AIT
Việt Nam

Hơn 4.100 Cựu sinh viên tại Việt Nam đã được đào tạo trong hơn 28 năm kể từ khi AIT Việt Nam thành lập, giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan Chính phủ, các công ty tư nhân và các tổ chức đa quốc gia.

Cựu học viên AIT
trên toàn thế giới

Mạng lưới Cựu sinh viên AIT mạnh mẽ với hơn 25.000 thành viên trên toàn thế giới và đang tăng lên hàng năm.

Tài trợ từ
Cựu học viên AIT

Cơ hội cho Học viên AIT được tài trợ từ Hiệp hội Cựu học viên AIT.

Cựu Học Viên Tiêu biểu của

Nhà Khoa Học Quốc Tế

Nhà chính trị gia nổi tiếng trong nước

Đứng đầu các trường Đại học tại Việt Nam

Đăng ký nhận tư vấn