AIT Bangkok

GS. Kazuo Yamamoto

Chủ tịch Viện Công nghệ Châu Á (AIT)

AIT Việt Nam

TS. Phùng Văn Đông

Giám đốc Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT Việt Nam)

Đội ngũ giáo sư chuyên ngành

Kinh doanh và Quản trị

Chi tiết

Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết

Môi trường, Tài nguyên & Phát triển

Chi tiết

About AIT Vietnam

“AIT Việt Nam là cam kết chiến lược của AIT đối với sự phát triển của Việt Nam và khu vực”.

Đăng ký nhận tư vấn