Learning center

Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường & Xã hội (LC)

Về Trung tâm

Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC) được thành lập vào tháng 4 năm 2015 theo Biên bản Ghi nhớ (MoU) giữa Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT Việt Nam) và các đối tác phát triển, bao gồm Nhóm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Ngoại giao & Thương mại (DFAT) của Đại sứ quán Úc. Trung tâm được vận hành với sự hỗ trợ kinh phí ban đầu từ Chính phủ Úc và cam kết cung cấp hỗ, trợ kỹ thuật từ các đối tác toàn cầu.

LC mang đến những giải pháp vượt trội nhằm:

 • Nâng cao năng lực của các Ban QLDA.
 • Nâng cao năng lực của các chuyên gia của Ban QLDA, cán bộ chính quyền địa phương và chuyên gia tư vấn.
 • Đào tạo, phát triển chuyên gia theo từng lình vực liên quan.
 • Học viên hoàn thành và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của LC sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học của LC / AIT Việt Nam.

Ưu tiên phát triển năng lực:

 • Vận dụng tối ưu các chính sách và hướng dẫn của chính phủ, các tổ chức và nhà tài trợ về Các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội.
 • Lập, thực hiện và giám sát đánh giá tác động môi trường và xã hội, kế hoạch quản lý môi trường / xã hội / tái định cư một cách hiệu quả.
 • Truyền thông, tư vấn những giải pháp hiệu quả cho cộng đồng.
 • Quản lý giải quyết khiếu nại và xung đột một cách hiệu quả.
 • Quy trình thiết kế và thực hiện dự án toàn diện

Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường & Xã hội (LC) - Phát triển năng lực cho các Ban QLDA và các nhà tư vấn chuyên nghiệp.

Các khóa học tại LC

Đào tạo giảng viên nội bộ (ToT)

 • Tập huấn cho giảng viên khóa học Đánh giá tác động môi trường và xã hội.
 • Khóa đào tạo Giảng viên về Tái định cư Không tự nguyện.
 • Tập huấn cho giảng viên khóa học về Đánh giá tác động môi trường

Các biện pháp bảo vệ môi trường

 • Đánh giá tác động môi trường và xã hội.
 • Đánh giá tác động môi trường.
 • Quản lý môi trường hiệu quả trong xây dựng.
 • Đánh giá môi trường chiến lược.
 • Đánh giá tác động tích lũy

An toàn xã hội

 • Tái định cư không tự nguyện.
 • Người bản địa.
 • Đánh giá xã hội

Chứng chỉ

Những người tham gia hoàn thành và đáp ứng các yêu cầu của LC sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học do AIT Việt Nam cấp, được chứng nhận bởi Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Đối tác chính

Với kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế

Liên hệ

MS. PHAM THI THANH THUY

Quản lý

Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC)

Đăng ký nhận tư vấn