Cơ hội việc làm AITVN
Webmail

LƯỢNG TRUY CẬP

Có 2366338 lượt truy cập
14 thành viên đang online
Các chương trình tập huấn về Dân tộc Thiểu số, Đánh giá Tác động MT&XH và Tái định cư Bắt buộc (T10, 11, 2016)
Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC), Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN) xin trân trọng thông báo
Ngày bắt đầu:03/03/2016
Mục tiêu tổng thể của khóa học là nhằm xây dựng năng lực cho các cán bộ quản lý và các cán bộ kỹ thuật của các Ban quản lý dự án (PMUs)...
Ngày bắt đầu:07/03/2016
Khóa học nhằm giúp cho các học viên hiểu và áp dụng được kiến thức, kỹ năng và các công cụ cơ bản để có thể xây dựng, triển khai và giám...
Tìm kiếm đã hoàn tất. Không tìm thấy kết quả nào.