Cơ hội việc làm AITVN
Webmail

LƯỢNG TRUY CẬP

Có 2529865 lượt truy cập
11 thành viên đang online
Ngôn Ngữ & Quản Lý Giáo Dục
Ban Đào tạo về Giáo dục và Quản lý (EMS) là ban đào tạo trực thuộc Viện Công Nghệ Châu Á tại Việt Nam- một trong những viện đào tạo quốc tế đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ khi được thành lập vào năm 1993, EMS đã thiết lập một vai trò chủ chốt trong nâng cao năng lực ngôn ngữ, đào tạo và quản lý của các tổ chức, cá nhân Việt Nam và trong khu vực. Thực hiện sứ mệnh của AITVN, EMS đã và đang liên tục đổi mới dịch vụ đào tạo và tư vấn, góp phần vào công cuộc phát triển nguồn nhân lực và tăng trưởng bền vững của Việt Nam và các nước trong khu vực.
Tìm kiếm đã hoàn tất. Không tìm thấy kết quả nào.
Tìm kiếm đã hoàn tất. Không tìm thấy kết quả nào.