Contact Us
Hồ Chí Minh
Address: Tầng 6, Tòa nhà FCC, Đinh Tiên Hoàng, Quận I, Hồ Chí Minh
Phone: +84-8-3910 7473/7423
Fax: +84-7-3910 7422
Hà Nội
Address: Tòa nhà B3, Đại học Giao Thông Vận Tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Phone: +84-4-3766 9493
Fax: +84-4-3766 9492
Cần Thơ
Address: Trung Tâm Học Liệu, Đại học Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Phone: +84-710 3815 523
Fax: +84-710 3817 860
Vũng Tàu
Address: Trường Cao Đẳng Nghề dầu khí, Số 43, Đường 30/4, Quận 9, Vũng Tàu
Phone: +84-64-3838 157
Fax: +84-64-3838 452