Cơ hội việc làm AITVN
Webmail

LƯỢNG TRUY CẬP

Có 2521941 lượt truy cập
21 thành viên đang online
Introduction To School of Engineering & Technology
School of Engineering and Technology (SET) is the synergistic integration in November 2005 of the two former Schools, namely, the School of Civil Engineering (SCE) and the School of Advanced Technologies (SAT). Historically, these two schools came into existence only in January 1993 when the Institute reorganized the need to reform its academic structure from smaller-sized units called "Divisions" to larger bodies named "Schools"Chương trình đào tạo
Thạc sỹ Quản lý Dự án Xây dựng (2017)
Bắt đầu :20/09/2017
AIT đã triển khai chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên nghiệp về Quản lý dự án trong xây dựng thực hiện toàn...
Chương trình thạc sĩ chuyên sâu địa kỹ thuật và quản lý
Bắt đầu :22/08/2017
Chương trình học nhấn mạnh vào giải quyết các vấn đề Địa kỹ thuật liên quan đến các lớp đất sét yếu và dày mà các thành phố lớn ở...